Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met La Confrérie BV, Windmolen 27, 4751 VM  Oud-Gastel,
​​​​​​​KvK 20037627.
 
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, opgeslagen en beheerd conform de geldende privacywetgeving. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.

Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van onze diensten telefonisch, per e-mail of via webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens. 
Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld het plaatsen van bestellingen) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 
Wij zullen persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Deze gegevens zullen wij bewaren tenzij u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens.

Cookies

Voor het gebruik maken van de functionaliteiten op onze webshop plaatsen wij een cookie om bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden tijdens een sessie. Deze cookie wordt verwijderd zodra u de sessie beëindigd. Daarnaast wordt er een permanente cookie geplaatst om uw voorkeuren na de sessie te onthouden. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen via info@laconfreriebv.nl. Op verzoek bieden wij de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie te laten corrigeren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.